Erken Seçim İle Laik Rejime Makyaj

, 0 Yorum

İslam gelmeden önce insanlık karanlığın zifirinde yaşanmaktaydı.Her tarafta fitne fesat ve sapıklıkla yaşanılan bir ortam mevcuttu, toplumun ve toplumların üzerinde egemen olan küfür fikirleri insanlığı karanlık hayata mahkum etmişti. Yaşayış ve ilişkilerde hakim olan kurallar bir zümreyi memmun ederken, ekseri insanlar ise kahır ekserisini yaşamaktaydılar.

Toplum üzerinde söz sahibi olan aristokrat zümresinin zulmu ve zalimliği, halkları karanlığın zifirine duçar etmiş İnsanlar arasında sürekli kavga gürültü ve husumet eksik olmazdı.

Aynı zamanda ölçüsüz yaşanılan ve yaşamaya müsade edilen bu zihniyet, beraberinde içkiyi, kumarı, hırsızlığı fuhşu, faizi, güçlülerin zayıfları ezdiği hertürlü çirkeflik ile yaşanılan bir durumu beraberinde getirmişti… Tıpkı bugünkü içinde yaşadığımız durum gibi.?

Ve derken Allahü teala insanlığın karanlığa müptela olduğu bu gidişatı, köklü ve kalıcı bir değişimi meydana getirmek için, Küresel bir Risalet ile Resul gönderir. Resul’un getirdiği Risalet akla kanaat, kalbe güven ve fıtrata mutabık olma özelliği ile, ivedi bir değişim meydana getirmiş kısa bir zamanda bu Risalet arap yarımadasında bir ideoloji olarak hayatlarına hakim olup yön verir duruma gelir. Asırlarca bu hakimiyet’in gölgesinde yaşayan muslumanlar huzur ve güven içinde yaşarlar.

İslam ideolojisinin gücü hayattan koparılınca zulüm ve zillet yağmur taneleri gibi muslumanlar üzerine yağdı, arz ve ırzlar onun yokluğu ile kirletildi.

Muslumanların başındakı musibet bela ve bölünme islamın hayata hakim ve hakem olmamasındandır.Başımıza gelen bu zulmün asıl sebebi batıdan alınmış laik sistemdir.

Bu seküler sistemin uygulama görevi ise,kafirler tarafından muslumanların değerlerine kıymet vermeyen yöneticilerin eliyle uygulandı.Bu yöneticiler batıdan daha çok batı ‘değerlerine’ laiklik ve demokrasiye dem vurur oldular.Her sözlerinde demokrasi’ye güzellemeler dizme,onunla yaşamaya davet etme,onunla hayatlarını inşa etme söylemlerini dillendirdiler…Halleri tam bir garabet..?

Şu bir gerçek-ki artık bu köhne sistemin temelleri ve kolonları çatırdamaktadır meydana gelen siyasi ve ekonomi krizler bunun delilidir.

Fakat sistem karşılaştığı bu ciddi sıkıntıyı geçici çözümler ile kendini kurtarma yoluna gitmektedir.

İşte erken seçim muhabbetinin ivedi bir şekilde gündeme gelmesi, tıpkı elden ayaktan düşmüş ihtiyar bir adama, gençlik şiringasını vurarak onu ayakta tutma hesabıdır.

Bu laik parlamenter sistemin tatbik edilmesi ile kriz ve kaos ortamının meydana gelmesi, kalıcı çözümler oluşturamaması bu laik sistemin ne kadar aciz ve sahte bir sistem olduğunun işaretidir.Bu ihtiyarlamış bedeni ne kadar makyaj ile süsleselerde artık onun çirkin yüzünü örtemezler. Çünkü onun kusurları, eksikleri ve ayıbı artık ayyukaya çıkmıştır.

Kurulduğu gönden günümüze siyasi, iktisadi, askeri ve eğitim müfredatı ile hayatı yaşanmaz hale getirmiştir.Demokrasi’nin içi şerle dolu olan özgürlük ve hürriyet fikirlerine davet ederek huzurdan güvenden ve ahlaktan yoksun bir ortam oluşturmuştur.

Dolayısıyla yeni seçim kararı ile,hayatı ifsad eden İngiliz parlamenter sistemine veda edip,yerine Amerikan modeli başkanlık sistemini getirmek ile, bir 97 sene daha halkı oyalama taktiğine gidilerek yeni bir makyaj ile, kokuşmuş batı sisteminin ömrüne ömür katılacaktır.

Bu laik sistemin uzun zamandır varlığını sördürmesi, onun doğru olup rıza ile kabul edildiğinden dolayı değil, tatbik edildiği sınırlarda yaşayan insanlar ve muslumanlarda alternatif bir sistem fikri olmadığındandır.

Hülasa islam dini, insanlığın içine düştüğü bu karanlığı aydınlığa çıkaracak, delalete saplanmış kuşağı hidayate ulaştıracak zalim konjokture ve krizlerin üstesinden gelecek güçlü kuvvetli ve etkili çözümler sunmuştur.

İslam İnsanlığın başına kabus gibi çöken laiklik, demokrasi ve cumhuriyet sistemine alternatif bir sistem getirmiştirki o da Vaad edilmiş ve müjdelenmiş olan Raşidi hilafet sistemidir.

Mevcut sistemin anayasası laiklik, yönetim sistemi Cumhuriyet, yönetim nizamı nasıl demokrasi ile belirlenmişse..

İslam’ında anayasası tevhid, yönetim sistemi hilafet ve yönetim nizamıda şeriat ile belirlenmiştir.

Biz muslumanlar asla alternatifsiz değiliz..Bu laik sistemede rıza gösteremeyiz..

Bir asırdır hayata egemen olan bu kokuşmuş sistemin artık miadı dolmuş ve tarihin çöplüğüne göndermenin vaktı gelmiştir.

Her ne kadar mevcut partiler üzerinde milli ve yerli söylem ve eylemler oluşturularak östü örtülsede, onun hayatı ifsad etmesi her geçen gün meydana çıkan kusurlarını artık hiç bir paçavra örtemez..

Ez-cümle: Ya islam’ın yönetim şekli olan hilafet için çalışıp kurmak ile, izzetli ve onurlu bir hayat yaşayacağız…

Yada bu laik sisteme  bilerek veya bilmeyerek rıza gösterip, bir 97 sene daha zilletle yaşamaya boyun bükeceğiz…

Ancak sana boyun büker kulluk ederiz ve yanlız senden yardım ve medet umarız.(fatiha-5)

Bir cevap yazın

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN