Kemalist Uygulamalar Yeniden Hortlatılıyor – “Andımız” Kararına Tepkiler

Danıştay 8. Dairesi’nin aldığı “Andımız” kararına toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler yükseliyor.

, 0 Yorum

Danıştay 8. Dairesi’nin aldığı “Andımız” kararı geçmişin jakoben uygulamalarının sona erdiğini düşünen Müslüman halk üzerinde şok etkisi yaptı. Irkçı, Kemalist kimi kesimler tarafından bayram havasında karşılanan karar hakkında da Milli Eğitim Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

MEB: Karar Kesinleşmedi!

Hukuki Süreç Devam Ediyor Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, medyaya “Öğrenci Andı geri dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada; “Medyaya “Öğrenci Andı Geri Dönüyor” başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında “Öğrenci Andı” okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik´in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Devlet BAHÇELİ, “Andımızı Tekrar Okutmazsam Namussuzum!” Demişti

Danıştay 8. Dairesinin aldığı bu iptal kararı 2013’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı hararetli konuşmayı hatırlara getirdi. Bahçeli konuşmasında, “Bu ülkede andımızı tekrar okutmazsam namussuzum!” demişti:

 

DANIŞTAY’IN ‘ANDIMIZ’ KARARINA GELEN TEPKİLER:

•••Hizb-ut Tahrir Türkiye Medya Bürosu Başkanı Mahmut KAR:

EY BÜYÜK ALLAH’ım!
Gönderdiğin dini, İslam’ı tüm yeryüzüne hakim kılmak için Rasulullah(SAV)in gösterdiği yolda yürüyeceğimize senin adına yemin ediyorum.#OkullardaANDIMIZIOkuyoruz
diyenlerin çabası köhnemiş düzenlerine ancak biraz daha zaman kazandırır.

İstikbal Islam’ındır!

— Mahmut KAR (@mk_mahmutkar) October 18, 2018

Kemalizm ve Türkçülük birbirini destekleyen biri despot diğeri ğayri insani köhnemiş düşüncelerdir.#OkullardaANDIMIZIOkuyoruz diyenlerin yeniden eski köhne adetlerine geri dönme istekleri, 15 Temmuz sonrası müslüman halkı millilik ve Türkçülük’e çağıranların başarısıdır.

— Mahmut KAR (@mk_mahmutkar) October 18, 2018

•••Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Genel Başkanı Rıdvan KAYA:

Fabrika ayarlarına dönüş sinyali veren Danıştay
‘Andımız’ dayatmasını hortlatmaya yönelik kararıyla
ülke sathında yaygınlaştırılan devletçi-milliyetçi atmosfere el sallamış!
Eleştiri okları Danıştay’dan önce bu iklimi oluşturanlara yöneltilmeli değil mi?https://t.co/vfSmTVNeTr

— Rıdvan Kaya (@RidvanKaya_) October 18, 2018

Ayrıca Özgür-Der, “Danıştay’ın ‘Ant’ Kararı Bürokratik Oligarşinin Ayak Sesidir!” başlığıyla bir basın açıklaması yayımladı.

Danıştay 8. Dairesinin, ‘1933 yılından beri devam eden’ ant uygulamasının ‘devletin anayasal niteliğiyle uyumlu ve Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak genç nesillerin yetiştirilmesi hedefine uygun’ olduğunu vurgulayarak aldığı karar eleştirilerek, “Kemalist bürokratik oligarşinin son dönemde gelişen ortamdan da cesaret bularak varlığını yeniden hissettirme çabası” olarak değerlendirilmiş. “Danıştay söz konusu kararıyla Kemalist resmi ideolojinin muhafızlığı rolünü üstlenmiş bürokratik mekanizmanın sistem üzerinde vesayet anlayışından vazgeçmediğini, vazgeçmeyeceğini, fırsat bulduğunda eski işleyişi hortlatmaktan geri durmayacağını göstermiştir” denilen basın açıklamasında;

“Danıştay aldığı kararla bu ülkede yaşayan insanların resmi ideolojiye boyun eğmek ve itaatle mükellef olduğunu; hukuk ve özgürlük alanının bu çerçeveyle sınırlandırılması, daraltılması gerektiğini haykırmaktadır. Bu tutum açık bir dayatma ve inancımıza, onurumuza doğrudan bir saldırıdır. Okullarda çocuklara, gençlere dayatılan ant inancımızla çelişen cahili-tağuti bir zulümdür! Dolaysız, net bir ırkçılık içermektedir. Kişi tapınmasına, putlaştırmasına yönelik mesajıyla tam bir sapkın dini ritüel mahiyeti taşımaktadır.” ifadelerine yer verilmiş. Basın açıklamasını sonunda, “bu kararın son tahlilde ülke çapında estirilen milliyetçi-şoven havanın bir tezahürü olduğunu ve bu kirli, bulanık atmosferin bundan sonra da bu tür dayatmaları, yetki aşımlarını, vesayetçi tutumları cesaretlendireceğini de görmelidir. Ülkede ve bölgede yaşanan birtakım kritik gelişmelere bağlı olarak politik bir tercih olarak güçlendirilen milliyetçi atmosferin sadece bu ülke insanının zihnini bulandırmakla, toplumsal yapıyı kirletmekle kalmadığı, vesayet odaklarına da güç ve cüret bahşettiği anlaşılmak zorundadır!” denilerek, İktidar’ın son dönemdeki milliyetçi-şoven uygulamalara son vermesi gerektiği de hatırlatılmış.

•••Köklü Değişim Dergisi Yazarı Ramazan GÜMÜŞ:

Neredeyse tüm üye ve başkanları CB tarafından atanan ‘kurtarılmış kurum’ Danıştay, Öğrenci andı zulmüne yeşil ışık yaktı.
“Başkan” Seçimler yaklaşırken Ey Danıştay! dermi acaba?
(Haber 2013 yılına ait)
https://t.co/Q3sszDEmT7

— Ramazan Gümüş (@kayramazangumus) October 18, 2018

•••Avukat Mustafa KOCAMANBAŞ:

#OkullardaANDIMIZIOkuyoruz ama ne işe yarıyor, okullara gençlerimiz bir fidan olarak girip, odun olarak çıkıyor, fikir sahibi olmayan bir gençlik andımız okusa ne okumasa ne

— AvMustafa KOCAMANBAŞ (@av_kocamanbas) October 18, 2018

•••AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir BOZDAĞ:

1)Türkiye,hukuk devletidir (Anys.,m.2)

“İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”(Anys.,125/1)

“Yargı yetkisi,idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup,hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz.”Anys.,125/4)

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 18 Ekim 2018

2)“Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak,idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.”(Anayasa,m.125/4)

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 18 Ekim 2018

3)”Öğrenci andı kararı” ile Danıştay 8. Dairesi;

-hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış,

-kendisini yürütmenin yerine koymuş,

-yürütmenin takdir hakkını yok saymış,

-dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır.

Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir.

— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 18 Ekim 2018

•••Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Mustafa ŞENTOP:

Danıştay kararının vahim tarafı şu: Hükümetin yıllar önceki bir eğitim politikası kararını (idari işlemi) değiştiremeyeceğini kabul etmek yıllardır tasfiyesi için mücadele ettiğimiz “vesayet”e teslim olmaktır. https://t.co/XnOnYt2CmT

— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) 19 Ekim 2018

•••Öğretim Görevlisi • İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Barış ERTEM:

Danıştay’ın #Andımız kararı, Türkiye’de “Kemalist” ideolojinin sona erdiğini düşünen muhafazakâr Polyanna’ları uykudan uyandırmıştır umarım.
Ayrıca,bence bu konuda velilerin katılacağı bir referandum yapılıp sonuca göre karar verilmeli. Çoğunluk memnunsa,okunmaya devam edilsin…

— Barış Ertem (@Baris_DR) October 19, 2018

••• Sabah Gazetesi Yazarı Hilal KAPLAN:

Buna karar vermeye kendini yetkili gören, yarın şartlar oluşsa başörtüsü yasağını da getirir.

Alkışlayanlar bunu da düşünsün ya da tam da bu yüzden alkışlıyorlardır belki de! https://t.co/HprOcE1UAj

— Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) 18 Ekim 2018

•••AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa YENEROĞLU:

#Danıştay‘ın ‘#ÖğrenciAndı‘ kararı kadar gerekçesi de garip. Çok zorlanıldığı aşikar.Ayrıca çocukları askeri terbiyeyle yetiştirme dayatması toplum mühendisliği tarzı olarak birçok anayasal hakkı ihlal eden bir yaklaşım. Usulen de meşruluk ilkesine aykırı.https://t.co/jpo0eRgcza

— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 18 Ekim 2018

•••ÖNDER Genel Başkanı Halit BEKİROĞLU:

2013’te kaldırılan Öğrenci Andı tekrar uygulamaya konmak isteniyor.
Bu tam anlamıyla;
Eskiye dönüştür,
Çocuklarımızı muhtevası sorunlu metinlere mahkum etmektir,
Çağdışı bir metni çocuklarımıza dayatmaktır…

— Halit Bekiroğlu (@halitbekiroglu) 18 Ekim 2018

•••Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali YALÇIN:

Bilimselliğe aykırı bularak And’ın kaldırılmasını iptal etmiş Danıştay.

Danıştay bir yargı kurumu mu? Yoksa Bilim Kurulu mu? Bu karar önceki dönemlere dönen ve sınırını aşan bir yargı çağrışımı yaptı.

Bakanlığın savunması mı? Tek kelimeyle rezalet.

Kararı asla tanımayacağız.

— Ali Yalçın (@_aliyalcin_) 18 Ekim 2018

•••HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Erdal ELİBÜYÜK:

Danıştay’ın, ‘#Andımız‘ adı altında hiç bir mana ifade etmeyen, çocuklarımıza yalnızca şovenizmi empoze eden bir takım cümlenin okullarda yeniden okutulmasına karar vermesi garabettir. Daha garip olanı Danıştay’ın ‘bilimsel’ gerekçesidir.

— Erdal ELİBÜYÜK (@erdal_elibuyuk) October 19, 2018

•••İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER):

İdeolojik ve çocuk psikolojisi açısından sıkıntılı bir ezberi, her sabah ve ailelere rağmen çocuklara zorla okutmaya çalışmak totaliter bir anlayıştır ve hak ihlalidir.

Bu kararın öğrenci andına yürürlük kazandırmasının hukuk tekniği açısından mümkün olmadığını da vurgularız.

— MAZLUMDER (@mazlumder) 19 Ekim 2018

•••Memur-Sen Konfederasyonu Onursal Genel Başkanı Ahmet GÜNDOĞDU:

And Meselesinde Neler Sorunlu?
*Metni yazan.
*Metin.
*Danıştayın kararı, gerekçesi ve Yürütmenin alanına müdahale ederek yerindelik denetimi yapması.
*Bakanlığın konuyu pedagojik, bilimsel savunmaması.

Sonuç;Dileyen,dilediği yerde,dilediği gibi okusun ama çocuklara dayatmasın.

— AHMET GÜNDOĞDU (@ahmetgundogdu01) October 19, 2018

•••Gazeteci – Yazar Kenan ALPAY

Andımız’ın tam ve orijinal ismi
“[Kemalist] Cumhuriyet Amentüsü”dür.
(Ülkü/Nisan 1934)

Otoriter ve Totaliter Resmi İdeolojinin yani Ata/Türkçülüğün İslam Karşıtı Söylemin Sembolü Olan
Andımız Irkçı ve Ayrımcıdır,
Küfür ve Zulümdür!

Kemalizmin Amentüsü’nü
Tümden Reddediyoruz. https://t.co/7exK7yNOY7

— Kenan ALPAY (@kenan_alpay) 19 Ekim 2018

•••Yeni Şafak Yazarı Yusuf KAPLAN:

 

Danıştay’ın#Andımız kararı çağdışıdır.
*
Faşizmin hortlamasıdır.
*
Eğitimi ezberlerle düzeltemezsiniz!
Bir toplumun intiharı bu!
Yeter yahu!

— yusuf kaplan (@yenisafakwriter) 19 Ekim 2018

•••HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Said ŞAHİN:

 

Danıştay, geçmiş Kemalist/ideolojik kararlarına geri döndü. Ancak Danıştay’ın boşalmış tüfeğinin barutunu hükümet doldurdu. Çünkü boşalan devlet kademelerini milliyetçi/ulusalcı Kemalistlerle hükümet tekrardan doldurdu.

— Sait ŞAHİN (@Sait__Sahin) 18 Ekim 2018

Bir cevap yazın

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN