Köklü Değişim Dergisi 2018 Mart Sayısı Çıktı…

, 0 Yorum

İnsanlık tarihi boyunca toplumlar kriz, kaos, savaş, isyan, direniş gibi farklı hadiselerle değişim ve dönüşüm geçirmişlerdir. Değişim ve dönüşümün temelinde yatan saiklerin ise ya yönetimsel ya da iktisadi problemlerden kaynaklandığı görülür.

İnsanların güven içerisinde, huzurlu bir yaşam talebi ve adaletin tesis edilmesi yönetim nizamlarının alanına girerken, daha müreffeh bir yaşam arzusu, gelir dağılımında adalet, gelecek endişesinin giderilmesi gibi hususlar ise iktisat nizamlarının alanına girmektedir.

Toplumsal hareketleri tetikleyen bu asli unsurlardan birincisini eleştirel bir bakış açısıyla “Ümmetin İhtiyacı Siyasi Liderlik” başlığı altında önceki sayımızda ele almıştık. Bu yeni sayımızda ise ikincisini yani dünyayı kasıp kavurmakta olan kapitalist iktisat nizamını “Kapitalist İktisat Nizamının İfşası ve İslâmi Çözüm” başlığıyla dergimizin konusu yaptık.

Günümüz cari ideolojisi olan kapitalizmin iktisadi nizamı zaviyesinden zulümlerini, tutarsızlıklarını, açmazlarını ve sömürüsünü konu edindiğimiz sayımızda zaman zaman komünist ideolojiyi de irdeledik. İnsanlığa çözümsüzlük, zulüm, kaos ve karmaşadan başka bir şey sunmamış olan kapitalist iktisadi nizamın tüm bu olumsuzluklarının yanı sıra İslâm iktisat nizamının sahih çözümlerini de zikrettik.

Bir bütünlük arz etmesi ve okura kapitalizmin külden cüze ne kadar tutarsız ve insanlığı bedbahtlığa sürükleyen bir nizam olduğunu göstermek adına;

  • İktisadın mücerret tanımından ideolojilerin iktisada bakışına,
  • Kapitalist iktisat modellerinin hatalarından Hilâfet Devleti’nin iktisadi siyasetine,
  • Kapitalizmin “Truva Atı” demokrasinin toplumlara nasıl servis edildiğinden, iktisadi kalkınmanın ancak İslâm’ın iktisat nizamıyla mümkün olduğunun ispatına,
  • Temel ihtiyaçların doyurulmasının ne anlama geldiğinden bunun sağlıklı bir şekilde nasıl sağlanacağına,
  • Üretim ve tüketimde fiyat mekanizmasının rolünün kapitalizmde nasıl bir sömürü aracına dönüştüğünden Hilâfet Devleti’nde para sisteminin nasıl olacağına,
  • Ocaklar batıran borsa sisteminin kırılgan yapısından Hilâfet Devleti’nin mali kaynak sıkıntısını nasıl çözeceğine,
  • GSMH, kişi başına milli gelir saçmalığından işçi sorunlarının olmadığı İslâmi sistemin insanlara ne vadettiğine kadar kapitalist iktisadi sistemin sinir uçlarına, can damarlarına dokunduk. Alternatifsiz olduğu vehmini insanlara benimsetmeye çalışan kapitalizmin, iktisadi hayat damarlarının nasıl kesileceğini, alternatif olarak İslâm’ın fıtrata uygun, akla kanaat ve kalbe güven veren çözümlerinin yazarlarımızın makalelerinde bulunmasına özellikle ihtimam gösterdik.

Daha çok kazanmak adına insanın, hayatın ve ekinin ifsat edilmesini umursamayan ve tek esası sömürgecilik olan kapitalizmin kendi esaslarını çiğner bir aşamaya geldiğini gösteren verilerden hareketle şafağın İslâm’ın Hilâfet nizamı için yeniden doğmaya başladığını işaret ettik.

Çünkü kapitalizm yerle yeksan olurken İslâm, sağlam ve köklü temelinin üzerinde kendisini yeniden inşa ediyor…

Çünkü kapitalizmin karanlık çehresinden kaçacak yer arayanlar, İslâm’ın sıcak ve mütebessim çehresinde huzuru buluyorlar.

Çünkü kapitalizmin sömürü çarklarında ezilen insanlık ellerini, kendisini bu hengâmeden bu kaostan kurtaracak hayırhah Müslümanların güven veren ellerine uzatıyor…

Dolu dolu bir başucu sayısıyla daha sizlerle buluşturan Allah’a hamdederek Suskunluğun Kırılma Noktasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.

Köklü Değişim; İslâmi hayatın inşasında bir tuğla…

Köklü Değişim Dergisini Temin Etmek İçin Tıklayın

Bir cevap yazın

SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN